آلبوم دارقالی اثر گروه راز شب

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵
نوازندگان: رامین بهنا، شهروز خواجه مولایی، آرش سبحانی، اردوان انزابی پور، همایون نصیری
تنظیم‌کننده: رامین بهنا
مهندس صدا: رضا مقدس
, , ,