آلبوم رند عافیت‌سوز(نوا در نوا)اثرمحمدرضا شجریان

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
رند عافیت‌سوز(نوا در نوا)
اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی
نوا و مرکب‌خوانی
استاد شجریان این اثر را در مصاحبه‌ای به عنوان «نوا در نوا» معرفی کرده‌اند. 
, ,