آلبوم صدای روز جمعی از هنرمندان کورد ۲

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
آلبوم صدای روز جمعی از هنرمندان کورد ۲
Dengê Rojê, Vol. 2 by Beytocan, Brader, Cejno
, ,