آلبوم مقام سحری (دونوازی تنبور و نی) اثر رضا صالحی

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
موسیقی مقامی اجرا با تنبور رضا صالحی و نی نیما جوزی
نیما همزه نوازنده سازهای کوبه ای
, , ,