آلبوم ناله ی دف اثر کیوان علی محمدی

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
همنشین دلها
ریتم ۴/۲ ضربی
ریتم ۸/۶ ضربی
ریتم ۵ ضربی
ریتم ترکیبی ۴/۲
ریتمهای ترکیبی خانقاه
ریتمهای ترکیبی ۴/۲ و ۸/۶
ریتم ۴/۲ لری و ۴/۲ عربی
ریتم ترکیبی ۷ ضربی و ۵ ضربی
گل چینی
, , , , , ,