آلبوم پاییز اثری از عدنان کارتال Adnan Kartal

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

کوردی کرمانجی

آلبوم پاییز اثری از عدنان کارتال Adnan Kartal

Payîz — ۲۰۱۸ — Adnan Kartal

 

, , ,