آلبوم یک دو سه چهار اثری از: وحید وحیدپور، فرخ کارنما، عادل شاهنده

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
آلبوم یک دو سه چهار اثری از: وحید وحیدپور، فرخ کارنما، عادل شاهنده
تنظیم کننده
فرخ کارنما
نوازندگان
وحید وحیدپور، فرخ کارنما، عادل شاهنده، فریدون وزیری
, , , ,