آهنگ دونوازی تنبک ونقاره ضرب آذر

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
آهنگ دونوازی تنبک ونقاره ضرب آذر
دونوازی کامبیز گنجه ای و وحید اسدالهی
, , ,