ئەوینی پرعەزاب – مەسعوودخەلیفەزادە وتاهیرسابیر

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

ئەوینی پرعەزاب – مەسعوودخەلیفەزادە وتاهیرسابیر-کوردی

, ,