دانلودآلبومهای استاد صلاح داوود

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
دانلودآلبومهای استاد صلاح داوود

-سه لاح داووده – Salah Dawoda
استاد صلاح داوود هنرمند گرانمایه ی کوردستان،
استاد مقامات و ترانه های کوردی
این مجموعه کامل بسیار ارزشمند را به دوستداران موسیقی کوردستان تقدیم می کنم
, , , , ,