حی الله-خلیفه میرزا آغه غوثی

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آلبوم موسیقی نواحی ایران – موسیقی کردستان

حی الله از خلیفه میرزا آغه غوثی

ناشر:مؤسسه‌ی فرهنگى هنرى ماهور

مجوز ارشاد:۱۱۱۸-ن

, , ,