دانلودآلبوم آشنایی با آوازدشتی از کیوان ساکت

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
دانلودآلبوم آشنایی با آوازدشتی از کیوان ساکت
دانلود البوم آشنایی با آواز دشتی
تار وسه تار: کیوان ساکت
تمبک:نرگس ترشیزی
آواز: رضا شاکری
قطعات مربوط به کتاب دوم آموزش تاروسه تارکیوان ساکت
, , ,