دانلودآلبوم سامان احتشامی بنام ملودیکا

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
دانلودآلبوم سامان احتشامی بنام ملودیکا
آهنگ ساز
پرویز اتابکی، علی سلیمی، توفیق قلی اف، سامان احتشامی، سینا سلیم زاده
تنظیم کننده
سینا سلیم زاده
نوازندگان
سینا سلیم زاده، بهنام شهرکی

مجوز ارشاد:۹۲-۷۹۰۱

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,