دانلودآلبوم منتخب عاشیق های آذربایجان

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
نایــــــــــــــــــــاب
Music and Songs of the Âshiq — ۱۹۸۹ by:
Alim Qâsimov Trio, Ashiq Hasan, Emrân Heydari

 

, , , ,