دانلودکتاب صوتی استخوان های دوست داشتنی

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
دانلودکتاب صوتی استخوان های دوست داشتنی
کتاب استخوان های دوست داشتنی یکی از کتاب های خواص حوزه ادبیات می باشد و
در سالهای اخیر کتاب خوانان بسیاری را مجذوب خود کرده است. وجه تمایز اصلی آن،
قهرمان داستان است که یک شخص مرده است!یکی از دلایل موفقیت این کتاب را
می توان در لحن آن پیدا کرد. قهرمان داستان یک دختر ۱۴ ساله است که به قتل
می رسد. او در بهشت خود نظاره گر برخورد خانواده و دوستان خود با این موضوع است.
,