دانلودکنسرت تصویری راست پنجگاه جشن هنر شیراز ۱۳۵۴

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دانلودکنسرت تصویری راست پنجگاه جشن هنر شیراز ۱۳۵۴
کنسرت تصویری راست پنجگاه – جشن هنر شیراز ۱۳۵۴ – شجریان، لطفی و فرهنگفر