دانلود آلبومهای عمادتوحیدی

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
دانلود آلبومهای عمادتوحیدی
الف ) كولي كوبي:
آلبومي منسجم و ساختارمند كه با استفاده از بيش از شصت ساز كوبه اي و همراهي گروه همسرايان اجرا شده اسـت . در هيچ كـدام از قطعات از ساز ملـوديك استفاده نشـده و در واقع ايجاد ملودي با كمك آوا هاي انســـاني صورت گرفته و البته ملـودي به نحوي كمرنگ شده است كه شنونده كليت كار را حول محور ريتم و وزن ميشنود . در واقع برهم _ نشيني و درهم _ نشيني فيگور هاي متـفــاوت وزني و تنوع ريتميــك منجر به ايجاد احساس نوعي ملودي در شنونده ميشود بدون آنكه ماهيت ريتميك اثر را محو يا كم رنگ كند. و البته همانطور كه ذكر شد حضور گروه همسرايان را نيز در ايجاد اين احساس نبايد ناديده گرفت.
اين اثر شامل هفت قطعه با نام هاي رقص باد * رقص باران * رقص خاك * رقص آتش * رقص شتر *
رقص جنگ * و رقص مرگ ميباشد.
روايتي كه ميتوان نوشت:
ازل است و باد در تنهايي سرشار خويش به رقص ميآيدو در سماع مستانه اش به عبادت “هو” ميپردازد. هر جا كه باد هست طبيعتا باراني نيز هست و باران برخاك خواهد باريد. جايي كه آتش زندگي ميبخشد و اينگونه رقص شتر (كه در واقع نمادي از انسان است) آغاز ميگردد. و هيچ وقت هيچ كس انسان را بدون جنــگ نديده است. اما حضــور آواي اهريـمن در كنار آواي فرشـتـگان به اين جنگ جنبه اي الهي و معنوي ميبخشد و راه را براي حضور رقص مرگ – كه نتيجه منطقي هر جنگي است – هموار ميكند. با اين تفاوت كه اين مرگ به زندگي مي انجامد.- صداي زيباي رضا رويگري وقتي اذان موذن زاده را سر ميدهد بسيــار شنيدني است .-در واقع حضور فرشتگان در رقص جنگ و اذان رويگري در رقص مرگ و حضور قدرتمند خود كلـمـه “رقـص” و پايان بنـــدي قوي كار كه القاء كننده نوعي خلاء و نياز به آفرينش مجدد ميباشد در پايان قطـعات شنـونده را وادار به خوانــش مجدد اثر مي نمـايد. يعني نوعي ساختار مدور كه باعث ميشود هر خوانش زمينه ساز و مقدمه خوانش بعدي و بعدي گردد.
ب)ذوالجناح
سوگواره اي بر ماديان سرخ يال
اينگونه معرفي شده است. سوگواره اي كه برخواسته از حنجره همه اقوام و همه ملت هاست. بر خلاف «كولي كوبي» كه اثري بسيار آرام و آرامش بخش است «ذوالجناح» اثري شلوغ و جنجالي است.
درست و كامل و «مخرب».
تخريب يكي از اصلي ترين عناصر اين اثر است. تمامي ساختار هاي زيبا شناسانه ذهن – انتظاري كه از يك اثر موسيـقي ميرود – شناختي كه از خواننده و صداي زيبا وجود دارد – و حتي تأويلي كه از سوگواري وجود دارد به تمامي دست خوش يورش از طرف زباني جديد قرار ميگيرد.زباني به نام «ذوالجناح» .زباني كه در ذات خويـش استـوار به خويش حيـات دارد. بي كه نيــازمند خوش-آمد «منِ» مخاطب يا بستري از تجربيات زباني و افق هاي تأويلِ از پيش تعيين شده باشد.
هستنده اي كه خارج از ظرف زمان و مكان و در دروني ترين لايه هاي زمان و مكان جاري است. حضوري كه پارادوكسي از هستن و نيستن را به مخاطب بهت زده اش تحميل ميكند. فرم كار براستي از هرگونه تأويل يكه جلوگيري ميكند و با وجود آنكه روايتي قدرتمند در كل اثر جاري است اما ساختِ روايت-گريزِ كار مانع از لمس روايتي نهايي يا دست-كم روايتي معيار از طرف مخاطب و منتقد ميگردد.
برخورد عاطفي اثر نيز بسيار كامل و وسيع است. بهره گيري از لهجه هاي متفاوت و ريشه هاي فولكلور گـوناگـون و نيز سـاز-بندي متنوع باعث شده كه «ذوالجناح» در عين اين كه تمِ به ظاهر مذهبـي خـود را حفظ مي كند اما توانـايـي نزديكـي به تمامي عاطفه ها را ازهر قوميتي نيز دارد. چيزي كه مخصوصا در مورد عزاداري «سيدالشّهدا» با توجه به گوناگوني فرهنگي ايران بسيار مشكل مينمايد.
در هر صورت «ذوالجناح» اثري است كه ميتواند در بين آثار موسيقايي معاصر بسيار چشمگير نمود كند.
و به نوعي حتي ميتوان از جنبه هاي ساختاري – فرم – و حتي تأويل گرايي آنرا بهترين اثر عماد تا كنون دانست.
ج)شیوه ی دف نوازی
————————————————–
«عماد توحیدی» نوازنده دف ، سازهای کوبه ای و آهنگسازاست. او سال ۱۳۵۱ به دنیا آمد و از سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را با فراگیری ساز دف آغاز کرد. وی دانش آموخته ی رشته کارگردانی دانشکده هنرهای زیبا و کارشناسی ارشد دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. همچنین دکترای سخن شناسی دارد و نویسنده کتاب «شیوه دف نوازی» اولین دستور آموزشی علمی دف نوازی و ده ها مقاله پژوهشی در موسیقی است. او همچنین نمایش های رادیویی «پسری که می خواست بداند» و «تیتیل و بیبیل» و موسیقی تئاتر «معرکه در معرکه» به کارگردانی «داوود میرباقری» و فیلم «مشت بر پوست» اثری از «محسن محسنی نسب» را ساخته است.
RIAL 15,000 – خرید
, ,