دانلود ردیف سنتور ابوالحسن صبا اجرای سعید ثابت

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دانلود ردیف سنتور ابوالحسن صبا اجرای سعید ثابت
ردیف استاد صبا در ۶ سی دی، نواخته و ضبط شده است.
سی دی ۱: دستگاه شور و نوا
سی دی ۲: آواز دشتی و بیات ترک
سی دی ۳: دستگاه همایون و سه گاه
سی دی ۴: آواز افشاری و اصفهان
سی دی ۵: دستگاه ماهور و چهارگاه
سی دی ۶:راست پنجگاه و آواز ابوعطا
—————————————–
سعید ثابت از موفق ترین شاگردان استاد فرامرز پایور است که تبحر خاصی در اجرای قطعات استاد خود دارد و سبک نوازندگی و مضراب زنی استاد پایور را به خوبی رعایت می کند. سنتور نوازی ردیف استاد صبا زیر نظر استاد پایور، از مهمترین کارهای سعید ثابت محسوب می شود. سعید ثابت از نزدیک ترین افراد به استاد فرامرز پایور است و تاثیرات استاد بزرگ سنتور ایران بر روی وی به طور کامل مشهود است.

 

RIAL 50,000 – خرید
, ,