مجموعه آلبومهای پریسا واله

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
آلبومهای هنرمند پریسا واله :
۰۱ – Fasl-e Entezar — ۲۰۱۰ — Parisa Vaaleh فصل انتظار
۰۲ – Ascent — ۲۰۰۷ — Parisa Vaaleh صعود
, ,