مجموعه آهنگهای احمدخلیل Ahmad Xalil

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کوردی
مجموعه تک تراکهای هنرمند کورد اهل سلیمانیه که با صدای  بسیار زیبا خود را در جمع هنرمندان کورد جا کرده و طرفداران زیادی دارد .

, , ,