منتخبی از آهنگهای کوردی کرمانجی

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

جمعی از هنرمندان کورد بازبان کوردی لهجه کرمانجی
Kılamê Zerya Ma 1 — ۲۰۱۷ by Ahmet Arslan, Çar Newa, Ciwan Haco
, , , , , ,