دانلود آلبوم کیهان کلهر و آینور دوغان بنام هاونیاز

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
دانلود آلبومکیهان کلهر و آینور دوغان بنام هاونیاز
hawniyaz با صدای Kayhan Kalhor, Aynur, Cemil Qocgiri & Salman Gambarov
۰۱ Delale.m4a
۰۲ Rewend.m4a
۰۳ Xidire min.m4a
۰۴ Malan Barkir-Berivane.m4a
۰۵ Ehmedo- Ez reben Im.m4a
, , , , , , , , , , , , , , , ,