وحدت ذات از آلبوم «هویاد»

در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اثری از: گروه هویاد            خواننده:حسین عاشوری
آهنگساز : رضاصانعی فرد
 مجوز: ۹۵-۹۳ کتابخانه ملی: ۱۷۵۰۸