موسیقی های برگزیده

خەیاڵی تۆ ـ جەمشیدشایانJamshid Shayan

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

خەیاڵی تۆ ـ جەمشیدشایانJamshid Shayan –کوردی

, ,