مجموعه آلبومهای صدقدح نوش اثرعباس هدایتی اصل و نیما بغدادی

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
چنانچه حق نشر این فایل برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی است و درخواست حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد.
(بیشتر…)
RIAL 30,000 – خرید