آلبوم سرزمین آفتابگردان اثرعماد توحیدی‌

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
چنانچه حق نشر این فایل برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی است و درخواست حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد.

(بیشتر…)

آلبوم دره خاموش اثرگروه بادزنگ

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
چنانچه حق نشر این فایل برای شرکت خاص یاهنرمند یا گروه موسیقی است و درخواست حذف آن را دارد ما را مطلع سازد تا از روی سایت حذف گردد.

(بیشتر…)