موسیقی های برگزیده

تیپ موسیقی اژین ajeen (صلاح نجمه الدین )۱۹۸۲

در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴

مجموعه کامل آلبومهای تیپ موسیقی اژین ajeen (صلاح نجمه الدین )۱۹۸۲

این مجموعه شامل کلیه آلبومهای صوتی وتصویری این هنرمند بزر گ میباشد

که برای بسیاری از جوانان دهه ی ۶۰کوردستان نوستالژی می باشد

اولین گروه موسیقی سبک جاز کوردی

Salah Najmadin-ajeen jaz band

Salah Najmadin- Azhin  jaz band

RIAL 25,000 – خرید