مجموعه ی کامل آثار عمردزه ایی – هومه ر دزه یی

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

مجموعه ی کامل آثار عمردزه ایی- هومه ر دزه یی

این ترانه یکی از ماندگار ترین و زیبا ترین موسیقی های کوردستان است که بدون شک برای خیلی از هم زبانان تداعی کننده خاطرات بیشماریست حداقل برای من اینگونه است . این موسیقی بیش از آنکه به لحاظ ساختاری موسیقی آن برایم دلنشین باشد ، تصاویری که در پشت خطوط شعر آن است زیباست . تصاویری از زندگی سنتی مردم روستا و ابراز احساسات  جوانان و لمس کردن این گونه زندگی های شیرین و ساده است .

هومه ر دزه یی یکی از هنرمندان صاحب سبک موسیقی کوردیست که من به عمده ی آثار ایشان علاقه ی شدیدی دارم . کارهایی همچون ” چه ندی گه رام له شاران ” ، ” نارین ” ، ” شوره ژن ” ، ” باخچه ی پاشا ” و ” قژکال ی لیو ئال “

 چه ندی گه رام له شاران / در گذر از شهرهای مختلف

نه مدی که س وه ک تو جوان بیت / هیچ کس را به زیبایی تو ندیده ام

کیژوله نه شیمیلانه که ی جاران / دخترک زیبای قدیمی

چون ده بی نیوانمان وابی ؟ / چرا باید رابطه ی ما اینگونه باشد ؟

به یادی سه یرانه که ناو داران / به یاد گذر از میان درختان

 بریندارم ، بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم

***

دیته وه بیرت گیانا / به یاد میاوری ؟

چاو چاوانی سه ربانی / نگاه های روی پشت باممان

ده س له ملانی بن دیواران / هم آغوشیهای کنار دیوارها

گیانا

ماچ و موچی ئیواره ی سه رکانی / بوسه های غروب چشمه سار

به یادی ئه و هه مو جییه جوانه / به یاد تمام آن مکانهای زیبا

بریندارم بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم

***

ئیستایش مه یلم هه ر ماوه / هنوز هم دلم باتوست

دل یه که و نه گوراوه / و قلبم همان است که گذشته بود

ئیستاش ده نگ دانه وه ی چرپه ی جوانت / هنوز هم طنین صدایت

 له گویمدا وه کو خوی ماوه / در گوشم باقی است

به یادی ئه و هه مو جییه ژوانه / با یاد تمام ان میعادگاهها

بریندارم بریندارم / آزرده خاطرم آزرده خاطرم

RIAL 35,000 – خرید