خلیفه کریم صفوتی

سماع و ذکر قادری کردستانی -خلیفه کریم صفوتی

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آلبوم موسیقی نواحی ایران – سماع و ذکر قادری کردستانی (بیشتر…)