کنسرت محمدرضا شجریان و گروه آوا در سلیمانیه عراق سال ۲۰۱۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه آوا در سلیمانیه عراق سال ۲۰۱۰

در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
کنسرت استاد شجریان در کردستان عراق ۱۳۸۷ – Shajarian in Kurdistan
(بیشتر…)