آلبومهای هنرمند: آلبوم درس هایی از استاد علی برومند (از درآمد ماهور تا ماهور صغیر) آلبوم درس هایی از استاد علی برومند (از فیلی تا راک ها) آلبوم درس هایی…

RIAL 50,000 – خرید

نورعلی برومند را می‌توان استاد الاساتید موسیقی ایرانی دانست. هنرمندی که تاثیر فراوانش در موسیقی کلاسیک ایرانی بر کسی پوشیده نیست. از برومند آثار زیادی باقی مانده است، چند اجرای…

RIAL 25,000 – خرید

مجموعه آلبومهای سعید نایب محمدی‌  سعید نایب محمدی در سال ۱۳۵۶ در ری به دنیا آمده و تحصیلات موسیقایی خود را در هنرستان موسیقی سوره و سپس در دانشگاه سوره،…

RIAL 25,000 – خرید

آلبومهای هنرمند : آلبوم شهر پر شگون آلبوم بهترین سرآغاز آلبوم عالم عشق ------------------------------------------------------------------------- حسین عشقی متولد ۱۳۲۶شهر اصفهان. آموزش موسیقی را نزد اساتید"حسن ملک" و "اسدالله ملک" آغاز کرد…

RIAL 25,000 – خرید

جمع آوری وآماده کردن توسط ژینوموزیک ---------------------------------------------------------------------- گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. این مجموعه…

RIAL 100,000 – خرید

جمع آوری وآماده کردن توسط ژینوموزیک ---------------------------------------------------------------------- گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. این مجموعه…

RIAL 100,000 – خرید

جمع آوری وآماده کردن توسط ژینوموزیک ---------------------------------------------------------------------- گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. این مجموعه…

RIAL 100,000 – خرید

جمع آوری وآماده کردن توسط ژینوموزیک ---------------------------------------------------------------------- گل‌ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می‌شد. این مجموعه…

RIAL 100,000 – خرید