آلبوم باران، بزن به روی شیشه ها اثر محمدرضا قربانی

در تاریخ 2018/12/06

محمدرضا قربانی آواز را نزد پدر که از شاگردان استاد تاج اصفهانی بود و مطالبی از استاد احمد مراتب، استاد شاه زمانی و استاد طباطبایی آموخت. از شش سالگی تا هم اکنون در زمینه هنر شبیه خوانی فعالیت حرفه ای داشته و با بازی و خوانندگی در نقش سیاوش در نمایش موسیقی سوگ سیاوش و نقش شیخ صنعان در نمایش موسیقی شیخ صنعان در جشنواره های بین المللی شرکت کرده است. وی مدتی به عنوان تکخوان در ارکستر خسروان نغمه پرداز (پیشکسوتان اصفهان) بوده است و هم اکنون با ارکستر همنوازان رهاب و بهشت آئین مشغول فعالیت می باشد.
, , ,