آلبوم بهار در نیاوران

در تاریخ 2018/03/28
طی بهار ۱۳۸۳، هرمس برگزارکننده کنسرتهای مختلفی با حضور مشترک هنرمندانی از ایران، فرانسه،سوئد و نروژ بود. در این مجموعه، گزیده ای از بهترین اجراهای مستقل و مشترک گروه های بازاربلو، هامون مارتین، تریوی جاز کریستف ژونو و پرسیانو گردآوری شده است.

,