آلبوم تریو منهای یک اثری از: جمعی از هنرمندان

در تاریخ 2017/12/09
آلبوم تریو منهای یک اثری از: جمعی از هنرمندان
مجوز ارشاد: ج ۳/۵۲۹۸
آهنگسازان مجموعه دوئت های این آلبوم می خواهند به سوی ضدابزاری ترین عنصر موسیقی یعنی صوت حرکت کنند. آنها صدا را خاستگاه موسیقی می‌دانند و می کوشند تا به رمز و راز لبریز از مفاهیم و معانی مستتر در صوت خالص پی ببرند. این هفت هنرمند جوان برای خلق آثارشان با نگریستن به ریشه صوت و زمان، انتظار هر پشتیبانی دیگری را به فراموشی سپرده اند. چون معاصرند پس معاصر هم می اندیشند و می خواهند تئوری شان را به همراه اثرشان خلق کنند.
آرش احمدی، علیرضا انصاری، نگار بهبهانی، علیرضا فشمی، حامی حقیقی، مجید تحریری و نیکو یوسفی آهنگسازانی هستند که در این مجموعه حضور دارند.
,