آلبوم جانی از دور اثر فاطمه دهقانی

در تاریخ 2020/06/04
آلبوم جانی از دور اثری است با آهنگسازی فاطمه دهقانی. این مجموعه شامل هشت آهنگ بی‌کلام از تک‌نوازی عود و دونوازی و سه‌نوازی عود با کمانچه و کوبه‌ای است. نوازندگی عود را فاطمه دهقانی بر عهده داشته است. سارا هستی با نوازندگی کمانچه و فریده سرسنگی با نوازندگی کوبه‌ای او را همراهی کرده‌اند. فاطمه دهقانی درباره این اثر می‌گوید : «عنوان جانی از دور از آنجا شکل گرفت که با تجربیات شنیداری‌ام دست به کار ساخت آهنگ بر اساس ادوار ایقاعی شدم. موسیقی جانی از دور تلاشی است برای برقراری ارتباط میان شنونده و موسیقی بی‌کلام که همواره از دغدغه‌های من بوده است».
, ,