آلبوم خنده صبح اثرسیامک شجریان و میثاق اسحاقی، متین اسحاقی

در تاریخ 2018/06/03
نایاب در ایران
اثر پیش رو مجموعه ای است از قطعات گردآوری شده از سال های دور از خانه. زمانی که “صبح می خندید و من گریه کنان از غم دوست” به ساز پناه میبردم بدان امید که “دم صبح خبری آورد از مقدم دوست.”
۵ سال گذشت و ما افتخار آشنایی با استاد سیامک شجریان را در آنسوی آب ها، دور از وطن پیدا کردیم. بعد از آنکه ایشان بی هیچ منّتی دعوت من و متین به همکاری را پذیرفتند با شوری سرشار مشغول به گرد
آوری و تنظیم آثار ساخته شده در این سالها شدیم.
نوای پر احساس سیامک شجریان که خواند “بیایید، بیایید که جمله مستان شویم…” ، پنجه های شیرین پدرم که تنبک را به سخن آورد و ساز زیبای مادرم که سالها سوخت تا ما ساخته شویم ، مضرابهای پرصلابت
علی پژوهشگر که با زبردستی تمام عود را نواخت و دم گرم امین رحیمی رنگ و بوی دیگری به کار ما بخشید.

آلبوم خنده صبح اثرسیامک شجریان و میثاق اسحاقی، متین اسحاقی

آلبوم خنده صبح با صدای سیامک_شجریان 
آهنگساز: میثاق اسحاقی، متین اسحاقی
سازهای کوبه ای : داریوش_اسحاقی
سنتور : فریبا_اسحاقی
عود: علی_پژوهشگر 
کمانچه: میثاق_اسحاقی 
تار:متین_اسحاقی
نی: امین_رحیمی
همخوانان: مهدیه_عبدالهی نسیبه_عبدالهی 
میکس و مستر : آرمین کارباف
RIAL 35,000 – خرید
, , ,