آلبوم دیدار اثر امید هدایتی

در تاریخ 2018/12/06
دیدار آلبومی است از ساخته‌ها و نواخته‌ای امید هدایتی نوازنده سنتور. هدایتی سعی کرده تا در ساخت قطعات مجموعه به شیوه استادش اردوان کامکار وفادار باشد. سنتورنوازی معاصر نام شیوه‌ای است که اردوان کامکار برای شیوه نوازندگی بی بدیل خود انتخاب کرد. مضراب‌های پیچیده و استفاده از دو دست به صورت تفکیک شده چیزی شبیه به ساز پیانو از ویژگی‌های این شیوه به شمار می‌رود. در دیدار قطعات بیشتر حال هوای آرامش‌بخش دارند و مجموعه می‌توان حس خوبی در شنونده ایجاد کنند.
, , , ,