آلبوم رقص آتش اثری از: بهرام آقا خان، رائول میکو

در تاریخ 2018/03/05
آلبوم رقص آتش اثری از: بهرام آقا خان، رائول میکو
هم گیتار فلامنکو دارد، هم پالماس، هم غریو پرپیچ و تاب به زبان اسپانیایی، و هم رقص و آتش. آلبوم بهرام آقاخان و رائول میکو، یک آلبوم فلامنکوی تمام عیار است، حاصل همکاری یک ایرانی و یک اسپانیایی که هر دو به فلامنکو عشق می ورزند. آلبوم «رقص آتش»، سومین اثر بهرام آقاخان پس از «آواز ماتادورها» و «پرشیاناس» است. این آلبوم ۹ قطعه دارد و توسط شرکت رهگذر هفت اقلیم منتشر شده است. قطعات آن «ماهان عزیز»، «خلیج فارس»، «شهاب خاورمیانه (گریه)»، «خانه»، «کاشته (هر روز صبح)»، «غم عظیم (اگر می آمدی)»، «سمفونی بی پایان (ای کاش)»، «سرگشتگی» و «زیر آسمان پاریس» نام دارند. «رقص آتش» یک آلبوم فلامنکو است، اما معنی اش این نیست که از موسیقی شرقی به دور است؛ چرا که موسیقی فلامنکو خود بی تاثیر از موسیقی شرقی که قرن ها پیش توسط اعراب به اسپانیا برده شده، نیست. در «رقص آتش» هم بهرام آقاخان و رائول میکو در بعضی قطعات همچون «شهاب خاورمیانه» این تاثیر را به عمد تشدید کرده و فضایی شرقی به کار بخشیده اند. البته اکثر قطعات کاملا در فضای موسیقی فلامنکو باقی مانده اند و در آنها گیتار با همراهی پالماس، موسیقی رقص مانندی اجرا می کند که فضای آن به نام آلبوم بسیار نزدیک است: «رقص آتش». در قطعه آخر؛ «زیر آسمان پاریس»، موسیقی نه تنها از شرق، بلکه از فلامنکو هم تا حدودی دور شده و به موسیقی جَز نزدیک شده است. بهرام آقاخان، حمزه یگانه، پیتر سلیمانی پور، همایون نصیری، عین الله کیوانشکوه، سعید نایب محمدی، درنیک حق وردیان و آرمن کشیشیان با گیتار، پیانو و کیبورد، ساکسفون، پرکاشن، درامز، عود و پالماس در «رقص آتش» به نوازندگی پرداخته اند.
, , , ,