آلبوم روایت ها: ۲ (روایت اصفهان) اثر حسام اینانلو، پویان بیگلر، پریچهر خواجه

در تاریخ 2018/08/07
آلبوم روایت اصفهان دومین آلبوم از مجموعه ۱۲تایی روایت‌ها است که در قالب دستگاه‌ها و آوازهای ردیف موسیقی ایران اجرا می‌شوند. هر آلبوم چند اجرا از  هنرمندانی را در بر می‌گیرد که رها از قید هر غرضی به روایت خود از آنچه می اندیشند می‌پردازند. روایت‌های شخصی و گوناگون تنها یک مشخصه ثابت دارد و آن روند دستگاه انتخابی برای هر اجراست. یاران هم‌فکر در بساطی فراهم آمدند و نواخته‌های خود را ضبط و ارائه کردند، بی آنکه روایت‌های دیگر نوازندگان آلبوم را شنیده باشند. در این میان آشکار شدن ذهن و دیدگاه در میان نسلی که سعی بر آن شده از نظر اعتقاد به موسیقی دستگاهی یکدست باشند، با تفاوت‌های زیبایی در اجرا جلوه‌گر است. هنر تک‌نوازی امروزه رو به فراموشی است. مجموعه روایت‌ها در تلاش سربلندی و افراشته کردن چنین هنری است. در این آلبوم حسام اینانلو، پویان بیگلر و پریچهر خواجه نواخته‌اند.
RIAL 25,000 – خرید
, , ,