آلبوم زمکان اثر فرزاد بازگیر، زکریا یوسفی

در تاریخ 2019/05/07
ارسال آلبوم بصورت فیزیکی  به تمام نقاط ایران
آلبوم زمکان اثری است از فرزاد بازگیر و زکریا یوسفی. این مجموعه شامل هفت آهنگ بی‌کلام بر اساس مقامات موسیقی تنبور است. فرزاد بازگیر که آهنگسازی قطعات را انجام داده، نواحی غربی ایران را مهد موسیقی تنبور و مقامات آن می‌داند. او درباره این اثر می‌گوید: «در بررسی مقامات تنبور می‌توان به دسته‌بندی و اشتراکات مشخصی دست یافت از جمله ریتم، فواصل موسیقایی هر مقام و منطقه صوتی که بر پایه موسیقی تنبور اجرا می‌شوند و در آهنگسازی یک اثر موثرند. در قطعات آلبوم پیش رو این خصوصیات قابل توجه بوده و از موتیف‌ها و تم‌های مقام‌هایی چون : غریبی، رژیان دالاهو، ساروخانی، سه رخیوی، گل وه دره، شاخوه شینی، هی گیان، سه رته رز، دواله، لاو هی لاو، فانی فانی، بابانوئی و جم نیان دوسان ئه و یانه استفاده شده است. اگرچه بصورت آشکار از نغمات کوتاه مقامات و خواص مشترک و ضرب‌های آنها استفاده شده، اما هدف نوازنده هیچگاه نواختن کامل خود مقام نبوده است». زکریا یوسفی نوازنده سازهای کوبه‌ای، در این اثر فرزاد بازگیر را همراهی کرده است.
اثری از: فرزاد بازگیر، زکریا یوسفی
نوازندگان: زکریا یوسفی، فرزاد بازگیر
مهندس صدا: صادق نوری

 

 

, , , ,