آلبوم سایه روشن مهتاب اثر بیژن کامکار

در تاریخ 2019/02/28
بدون حذفیات
موسیقی :احسان ذبیحی فر
آواز: بیژن کامکار
همخوان :نجمه تجدد
, , , , , ,