آلبوم سوی بی سو اثرمحمدعلی نجف پور، امیر اثنی عشری

در تاریخ 2019/06/10
Soye Bi Soo by Amir Asna Ashari and Mohammad Ali Najaf Pour
پاکان هیرسایی (سنتور)، سوگل خجسته (نی)، یاسمین شاه حسینی (عود)، مجید مظاهری (کمانچه، کمانچه آلتو)، متین آهنگری و محمد زرین مهر (کمانچه)، ساینا زمانیان (تار باس)، مژگان حسینی (تمبک)، حامد ترکمن (بندیر) و محمدعلی نجف پور (تار، بم تار و بم سه تار) نوازندگانی هستند که در این آلبوم حضور داشته اند.
«ترجیع بند قالب شعری است که از غزل‌هایی با وزن یکسان و قافیه متفاوت تشکیل شده است و برای اتصال این غزل‌ها به یکدیگر از بیتی تکراری که به آن ترجیع می گویند استفاده می شود. قدیمی ترین ترجیع بندی که امروز در دسترس ما هست از فرخی سیستانی (قرن ۴ و ۵) و معروفترین ترجیع‌بندها یکی از سعدی است با بیت ترجیع «بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم» و دیگری از هاتف اصفهانی با بیت ترجیع «که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو». ترجیع بند هاتف یکی از مهمترین آثار مبتنی بر تفکر وحدت وجودی است که در این فلسفه جز «یک» چیز دیگری، در جهان نمی بیند.»
امیر اثنی عشری متولد ۱۳۶۳٫ دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس آواز موسیقی ایرانی. یادگیری آواز و سه تار از سال ۱۳۷۸ نزد استادانی چون طهمورث شاهرخی (یک سال)، صدیق تعریف (۴ سال)، مهران مهرنیا (سه تار – ۴ سال)، کریم صالح عظیمی ( کمتر از یکسال)، محمدرضا لطفی (کلاس های تحلیل ردیف آوازی و سه تار ۴ سال) و همچنین محمدرضا شجریان (کارگاه های آوازی – کمتر از ۶ ماه). آثار منتشر شده: ایران هنگام کارست دو اثر با استاد محمدرضا لطفی (کنسرت گروه های سه گانه شیدا، پاسداشت از شیوه طاهرزاده) – سوی بی سو – سلوک
, , , ,