آلبوم شعرهای ابوسعید ابوالخیراثر بیژن مفید

در تاریخ 2019/02/09
آلبوم “شعرهای ابوسعید ابوالخیر” مربوط به شعر خوانی های زنده یاد بیژن مفید است که اشعار ابوسعید فضل‌الله بن احمد بن محمد بن ابراهیم میهنی (ابوسعید فضل‌الله بن ابوالخیر احمد) مشهور به شیخ
ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰ قمری) عارف و شاعر نامدار ایرانی‌تبار قرن چهارم و پنجم است.
, , ,