آلبوم ضبط موسیقی کوردی سالهای Kurdish Folk music – Historic Recordings 1932 – ۱۹۳۶

در تاریخ 2020/02/14
نایاب
آلبوم ضبط موسیقی کوردی سالهای Kurdish Folk music – Historic Recordings 1932 – ۱۹۳۶
, ,