آلبوم عشیران اثر علی کاظمی، سعید کردمافی، مجتبی عسگری

به زودی در سایت قرارداده میشود
آلبوم عشیران اثری است با صدای مجتبی عسگری. آهنگسازان و طراحان موسیقی این مجموعه سعید کردمافی و علی کاظمی، نوازندگان متبحر سنتور و تار بوده‌اند. این مجموعه در راستای دو اثر قبلی این دو هنرمند حرکت کرده است. استفاده از موسیقی ملیسماتیک و دورهای ایقاعی بخشی از ویژگی کار این دو هنرمند است. ویژگی‌هایی که پس از زیست مشترک تاریخی که با موسیقی عرب و ترک داشته، به ناگاه در موسیقی ما کمرنگ و ناپدید شده است. مجتبی عسگری نیز آوازهای طراحی شده را به زیبایی و با تسلط اجرا کرده است. هنرمندی که با بی‌توجهی به دعوت بازار موسیقی پایگاه حیاتی آواز کلاسیک ایرانی را رها نکرده است. آلبوم عشیران برای غیر اهل هنر اندکی ثقیل است اما منکر جادوی موسیقی نیز نمی‌توان شد. بارها غیرمتخصص‌ترین افراد نیز با یک موسیقی پیچیده ارتباطی نزدیک داشته‌اند.
۱- مجلس اول: درآمد، آواز نیشابورک،گردون نوا،آواز عشیران
۲- مجلس اول: طره ی نوا
۳- مجلس دوم: آواز مجسلی و گوشت، تصنیف گوشه ی میخانه
۴- مجلس سوم: گردانیه، آواز عراق، اصفهانک
۵- مجلس سوم: تصنیف سرو و ماه
۶- مجلس چهارم: آواز خجسته (مکتب اصفهان) و رهاب
۷- مجلس چهارم: تصنیف چشم تو

مطالعه بیشتر