آلبوم معشوق روحانی اثرحامدترکمن

در تاریخ 2017/10/09
آلبوم معشوق روحانی اثرحامدترکمن
حامد تركمن : سه تار ،
مهدی ردایی : سه تار ،
عرفان متكیایی : عود
خواننده
حامد ترکمن، مهدی ردایی، عرفان متکیایی
شاعر
مولانا
شیوه اجرا: سه نوازی
فرم: پيش درآمد,تصنيف,چهارمضراب
, ,