آلبوم مقامهای باستانی تنبور اثری از: عادل کمالی، علی کمالی و فراز کاویانی

بازدید: 271 بازدید
آلبوم مقامهای باستانی تنبور
اثری از: عادل کمالی، علی کمالی و فراز کاویانی
نوازنده: فراز کاویانی
خوانندگان: عادل کمالی و علی کمالی 

مطالعه بیشتر