آلبوم مقام سحری (دونوازی تنبور و نی) اثر رضا صالحی

در تاریخ 2018/08/03
موسیقی مقامی اجرا با تنبور رضا صالحی و نی نیما جوزی
نیما همزه نوازنده سازهای کوبه ای
, , ,