آلبوم مناجات اثری از: فرهاد بادپا، کامران همت پور

در تاریخ 2018/02/19
نوازندگان
کامران همت پور، فرهاد بادپا
در این آلبوم دست به باز سازی ۹ مقام قدیم موسیقی کردی زده شده که با دو نوازی دف و تنبور تنظیم شده است.
مناجات” آلبومیست در بردارنده تنبور نوازی های کامران همت پور و همنوازی دف فرهاد بادپا که توسط انتشارات آوا خورشید (بتهوون) منتشر شده است.
 آلبوم «مناجات» شامل ۹قطعه از مقام هاي تنبور كرمانشاه است كه با تنبور كامران همت پور و دف فرهاد بادپا اجرا شده است. «ساروخاني»، «سماع بابا خوشين»، «جلو شاهي» و «آواز چهارگاه و سماع» از جمله قطعات اين مجموعه هستند. در بخشي از متن بروشور آمده: «نغمه هاي رمزوار و عرفاني تنبور را با دف مي توان آشكار و هويدا كرد و به گوش مخاطب بيشتري رساند، كه گويا هم سخني اين دو ساز به اين مي ماند كه يكي براي خواص است و ديگري براي عموم راز گويد: يكي در پرده و يكي در دايره.»
, , , ,