آلبوم منتخب اثرآهنگسازان یونانی

در تاریخ 2019/01/31
Artists:
Adriatica
Apostolos Kaldaras
Bouzouki Kings
Dimitris Christodoulou
Dimitris Papadimitriou
Dionisis Savopoulos
Flames Of Araby
Giannis Spartakos
Giorgos Andreou
Giorgos Hatzinasios
Giorgos Stavrianos
Giorgos Zambetas
Lucas Thanos
Manos Hadjidakis
Manos Loizos
Markos Vamvakaris
Michalis Koumbios
Michalis Nikoloudis
Michalis Souyioul
Mikis Theodorakis
Mimis Plessas
Nicos
Nicos Lavranos
Nikos Roubanis
Nikos Skalkotas
Nikos Skalkottas
Petros Tabouris
Stamatis Kraounakis
Stavros Xarhakos
Tambouris Petros
Vangelis
Vasilis Saleas
Vasilis Tsitsanis
Yanni
Yorgos Kazantzis
Zoe Tiganouria
,